WELSH MEDIUM: ‘Enviro CSI - From crime scene to courtroom: Who’s committed the enviro crime, and can you ensure they do time?’ NW300 / G23

Start date
24 Apr 24
Duration
1 Day
Location
Treborth Botanic Garden, Bangor LL57 2RQ View on Google Map

This course still has availability, book now

Summary

Pwysleisir yn y Cwricwlwm i Gymru fod dysgu am yrfaoedd a phrofiadau sy’n gysylltiedig â gwaith yn hanfodol i ddatblygu sgiliau ar gyfer gwaith a bywyd. 

Gyda throsedd amgylcheddol wedi’i chyflawni, mae addysgwyr yn ymgymryd â rôl Swyddogion yr Amgylchedd dan hyfforddiant CNC ac yn cymryd rhan mewn diwrnod o ddysgu awyr agored trawsgwricwlaidd, gweithgareddau ymarferol a heriau.  Gan roi’r Cwricwlwm i Gymru ar waith, a allant ymchwilio, casglu tystiolaeth ac adeiladu achos i fynd â’r troseddwr i’r llys?  Bydd angen creadigrwydd, arloesedd, meddwl yn feirniadol, datrys problemau, cynllunio a gwaith tîm ar draws y chwe Maes Dysgu a Phrofiad er mwyn sicrhau cyfiawnder.

Mae’r cwrs hyfforddi hwn yn cynnig hyfforddiant wyneb yn wyneb mewn partneriaeth â STEM Learning UK a Techniquest.  Mae ‘Bwrsariaeth ENTHUSE’ gwerth £165 ar gael i bob athro sy’n mynychu i fynd at gostau cyflenwi.

Who is it for?

Teachers, Educators.

What topics are covered?

Science, STEM, Cross-Curricular

How will you learn?

Face to face

How long is this course?

1 day

Who is the course leader?

Outcomes

Bydd athrawon yn:

  • Rhoi’r Cwricwlwm i Gymru ar waith drwy ddull addysgol ‘Mantell yr arbenigwr’.
  • Cwblhau gweithgareddau a heriau dysgu awyr agored trawsgwricwlaidd sy’n ymgorffori’r 6 Maes Dysgu a Phrofiad.
  • Ymchwilio i ‘drosedd’, casglu tystiolaeth a datblygu achos i erlyn y troseddwr yn y llys.

Sessions

DateTimeLocation
1 Wales bespoke template24 April 202409:30-15:30Treborth Botanic Garden

Notes

Adborth oddi wrth athrawon ar gwrs blaenorol:

  • “Wedi’i gyflwyno’n arbennig o dda. Hwyliog a gwych gwneud y gweithgareddau gyda’r plant mewn ffordd ddifyr e.e., datrys y drosedd!”
  • “Diwrnod gwerth chweil, wedi mwynhau dull mantell yr arbenigwr yn fawr. Bydda i’n rhannu’r syniad yma ac yn annog eraill i ddefnyddio’r dull.”
  • “Cyfle dysgu gwych ar gyfer athrawon. Ysbrydoledig. Diolch.”

Rhoi’r hyfforddiant ar waith – Dysgwch sut y gwnaeth Megan Hughes, athrawes Blwyddyn 3 yn Ysgol Sychdyn, Sir y Fflint, ddefnyddio’r gweithgareddau a’r syniadau a rannwyd ar yr hyfforddiant ‘O Safle’r Drosedd i’r Llys Barn: Pwy yw’r troseddwr amgylcheddol’ gyda’i dysgwyr. Gallwch ddarllen beth roedd hi’n feddwl yma.

Share with your CPD booker

Cost

State-funded school or collegeActivity feeFreeSubsidy available*£165.00
Fee-paying school or college (independent)Activity feeFree

* Your school or college will receive the subsidy on successful completion of the CPD and impact toolkit. Find out more.

Participants from outside the UK will be charged the course fee and an additional £120 per day plus VAT.

Outside the UK? Fee information

Check your school subsidy status

The subsidy value may be higher for your school or college.

This course still has availability, book now

Additional information

For courses at the National STEM Learning Centre in York, fees include meals and accommodation for the duration of the course. 

 

Alternative dates

Interested in this course?

Sign up to receive our emails to hear about the latest CPD available