Ta En Gåtur I Rommet

Beskrivelse: 

Gjennomfør bjørnekrabbing og crabbegange for å forbedre muskelstyrke og for å styrke koordinasjon mellom under- og overkropp

Læreresultater: 

grovmotorikk, bevegelighet, fleksibilitet