Smak i verdensrommet

Beskrivelse: 

"• gjennomføre et eksperiment for å identifisere hvor på tungen
4 av de 5 grunnleggende smaksopplevelsene sitter
• gjennomføre en serie smakseksperimenter for å sette pris på
forskjellige sanser som påvirker smak
• lære hvordan en astronaut opplever endringene i smakintensitet
før og under et oppdrag
• lære hvordan redusert tyngdekraft påvirker menneskekroppen"

Læreresultater: 

planlegge og gjennomføre en undersøkelse, bruke en modell for å motta informasjon gjennom sansene, hente bevis fra forskjellige tekster