Robotic Arm

Beskrivelse: 

"oppdage sammenhenger mellom lengden på en robotarm medutfordringen med å ta tak i gjenstander
• undersøke viktigheten av hengsler i armfunksjon
• samarbeide med hverandre om å utforme en arm
• test forskjellige materialer for griperes effekt
• sammenligne og endre design basert på hvor godt de oppfyller ytelsen
kriterier og begrensninger"

Læreresultater: 

samarbeid, tegn og design