Microbial Box 2 - What's in your Petri?

Beskrivelse: 

"• formulere og forberede en henvendelsesbasert utredning
• gro og studere mikrobielt liv
• kategorisere mikrober basert på forskjellige egenskaper
• tenke kritisk
• undersøke forholdet mellom hverdagsprodukter og mikroorganismer
• undersøke virkningen av mikroorganismer på dagliglivet
• oppdage at mikroorganismer har det største mangfoldet av alle
levende organismer
• forklare hvordan mikroorganismer er gunstige for mennesker og miljø
• koble sunne levevaner fra å bo i verdensrommet til sine skoler og hjem"

Læreresultater: 

bakterier, forskningsmetore, klassifisering, prøvetaking