Microbial Box 1

Beskrivelse: 

"• analysere mikrobielt liv basert på forskning
• undersøke forholdet mellom mange hverdagsprodukter til
mikroorganismer
• undersøke virkningen av mikroorganismer i dagliglivet
• oppdage at mikroorganismer har det største mangfoldet av alle levende
organismer
• forklare hvordan mikroorganismer er gunstige for mennesker og
miljø"

Læreresultater: 

bakterier, klassifisering, forksningslab, lage modell for å beskrive bevegelse mellom planter, dyr og miljø