Levende Bein, Sterke Bein

Beskrivelse: 

Elevene skal studere bein, sammenligne beinstørrelse med størrelsen til vesenet beina kommer fra. Utforsk beina. Lag en beinmodell som kan bære vekt

Læreresultater: 

formulere hypoteser, observere, sammenligne, samle og notere data, helse