Energi til en astronaut

Beskrivelse: 

Elevene utforsker matpyramiden etter hvert som de lærer om basismat og et godt balansert kosthold. Gjennom dette utforsker elevene ernæringsfakta, posjonsstørrelse og kalorier. Elevene kan da fastslå sitt eget energibehov og lage sin egen femdagers meny basert på anbefalingene fra matpyramiden

Læreresultater: 

formulere hypoteser, observere, sammenligne, samle og notere data, forskning, mat og helse