Besetningssammensetning

Beskrivelse: 

Legg et puslespill fort for å forstå viktigheten av bruk av hender og finmotorikk

Læreresultater: 

samarbeid, kommunikasjon, problemløsning, finmotorikk,koordinasjon, utholdenhet