bsthuyvan's public profile

Usernamebsthuyvan
OrganisationNo Organisation
Current RoleOther

Có hơn 30 năm kinh nghiệm Bác sĩ - Trần Thúy Vân hiện đang là bác sĩ sản phụ khoa, điều trị bệnh xã hội tại PK Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội.
Mail: bsthuyvan289@gmail.com
Sdt: +84969668152

Website: https://bsphukhoa-thuyvan.webflow.io
Twitter: https://twitter.com/bsthuyvan
About Me: https://about.me/bsthuyvan/

Resources

Shared Resources

No resources found.

Shared Collections

This user doesn't have any public lists.