xuanphulandcom1's public profile

Usernamexuanphulandcom1
OrganisationAll Saints' Academy, Cheltenham
Current RoleHead of department/Subject Lead

Xuân Phú Land là đơn vị đi đầu trong kinh doanh, môi giới các sản phẩm bất động sản do công ty làm chủ đầu tư, đồng thời tham gia kinh doanh, môi giới sản phẩm của các dự án bất động sản. Hiện nay website http://xuanphuland.com/ đã trở thành một trong những chuyên trang bất động sản trực tuyến hàng đầu Việt Nam với lượng thông tin đa dạng, phong phú được cập nhật liên tục cùng giao diện tiện ích, chuyên nghiệp và thân thiện với người dùng. #xuanphuland, sanbatdongsanxuanphu. #bdsxuanphuland
30 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, 100000
0981474793
<a href="http://xuanphuland.com/">Xuân Phú Land</a>
<a href="http://xuanphuland.com/">http://xuanphuland.com/</a>
<a href="https://www.facebook.com/xuanphulandcom/">https://www.facebook.com/xuanp...
<a href="https://twitter.com/xuanphulandcom">https://twitter.com/xuanphulandcom</a>
<a href="https://www.linkedin.com/in/xuanphulandcom">https://www.linkedin.com/in/...
<a href="https://www.instagram.com/xuanphulandcom">https://www.instagram.com/xuan...
<a href="https://www.youtube.com/channel/UCbzJUIeJJKOJVpcPoANfILw/?guided_help_fl...
<a href="https://xuanphulandcom1.blogspot.com/">https://xuanphulandcom1.blogspot....
<a href="https://www.youtube.com/channel/UCI165vbSph_PFVn1ohoSV0w/about">https://...
<a href="https://id.pinterest.com/infoxuanphuland">https://id.pinterest.com/infox...
<a href="https://xuanphulandcom1.tumblr.com/">https://xuanphulandcom1.tumblr.com/...
<a href="https://soundcloud.com/xuanphulandcom">https://soundcloud.com/xuanphulan...
<a href="https://www.flickr.com/people/193053796@N03/">https://www.flickr.com/people/193053796@N03/</a>
<a href="https://www.goodreads.com/user/show/135353531-xu-n-ph">https://www.goodr...
<a href="https://vi.gravatar.com/xuanphulandcom1">https://vi.gravatar.com/xuanphu...
<a href="https://about.me/xuanphulandcom1">https://about.me/xuanphulandcom1</a>
<a href="https://angel.co/u/xuanphu-landcom">https://angel.co/u/xuanphu-landcom</a>
<a href="https://www.behance.net/xunphland">https://www.behance.net/xunphland</a>
<a href="https://dribbble.com/xuanphulandcom/about">https://dribbble.com/xuanphul...
<a href="https://www.kickstarter.com/profile/xuanphulandcom/about">https://www.ki...
<a href="https://www.youtube.com/channel/UCbzJUIeJJKOJVpcPoANfILw/?guided_help_fl...
<a href="https://vimeo.com/user140781040">https://vimeo.com/user140781040</a>
<a href="https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=XBZjRK4AAAAJ">https://sc...
<a href="https://issuu.com/xuanphulandcom1">https://issuu.com/xuanphulandcom1</a>
<a href="https://infoxuanphuland.wixsite.com/my-site">https://infoxuanphuland.wix...
<a href="https://www.blogger.com/profile/08966737197249374709">https://www.blogge...
<a href="https://catchthemes.com/support-forum/users/xuanphulandcom1/">https://ca...
<a href="https://gumroad.com/xuanphulandcom1">https://gumroad.com/xuanphulandcom1...
<a href="https://www.themehorse.com/support-forum/users/infoxuanphuland/">https:/...
<a href="https://fliphtml5.com/homepage/wiatk">https://fliphtml5.com/homepage/wia...
<a href="https://themepalace.com/users/xuanphulandcom1/">https://themepalace.com/...
<a href="https://www.threadless.com/@xuanphulandcom1/activity">https://www.threadless.com/@xuanphulandcom1/activity</a>
<a href="https://www.turnkeylinux.org/user/1526197">https://www.turnkeylinux.org/...
<a href="https://comicvine.gamespot.com/profile/xuanphulandcom1/about-me/">https:...
<a href="https://8degreethemes.com/support/users/xuanphulandcom1/">https://8degre...
<a href="https://forum.acronis.com/it/user/355100">https://forum.acronis.com/it/u...
<a href="https://devpost.com/infoxuanphuland">https://devpost.com/infoxuanphuland...
<a href="https://buddypress.org/members/xuanphulandcom1/profile/">https://buddypr...
<a href="https://bbpress.org/forums/profile/xuanphulandcom1/">https://bbpress.org...
<a href="https://www.instapaper.com/p/9060451">https://www.instapaper.com/p/90604...
<a href="https://git.qt.io/xuanphulandcom1">https://git.qt.io/xuanphulandcom1</a>
<a href="https://xuanphulandcom1.wordpress.com/">https://xuanphulandcom1.wordpres...
<a href="https://pubhtml5.com/homepage/oqes">https://pubhtml5.com/homepage/oqes</a>
<a href="https://xuanphulandcom1.page.tl/">https://xuanphulandcom1.page.tl/</a>
<a href="https://www.intensedebate.com/profiles/xuanphulandcom1">https://www.inte...
<a href="http://www.authorstream.com/xuanphulandcom1/">http://www.authorstream.co...
<a href="https://www.folkd.com/user/xuanphulandcom1">https://www.folkd.com/user/x...
<a href="https://linkhay.com/u/xuanphulandcom1">https://linkhay.com/u/xuanphuland...
<a href="https://www.deviantart.com/xuanphulandcom1">https://www.deviantart.com/x...
<a href="https://gitlab.com/xuanphulandcom1">https://gitlab.com/xuanphulandcom1</a>
<a href="https://www.mixcloud.com/xuanphulandcom1/">https://www.mixcloud.com/xuan...
<a href="https://xuanphulandcom1.ukit.me/">https://xuanphulandcom1.ukit.me/</a>
<a href="https://sketchfab.com/xuanphulandcom1">https://sketchfab.com/xuanphuland...
<a href="https://www.producthunt.com/@xuanphulandcom1">https://www.producthunt.com/@xuanphulandcom1</a>
<a href="https://qiita.com/xuanphulandcom1">https://qiita.com/xuanphulandcom1</a>
<a href="https://www.magcloud.com/user/xuanphulandcom1">https://www.magcloud.com/...
<a href="https://id.pr-cy.ru/user/profile/xuanphulandcom1/#/profile">https://id.p...
<a href="https://www.bonanza.com/users/49034149/profile">https://www.bonanza.com/...
<a href="https://letterboxd.com/xuanphulandcom1/">https://letterboxd.com/xuanphul...
<a href="https://vbscan.fisica.unimib.it/xuanphulandcom1">https://vbscan.fisica.u...
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>
<a href=""></a>

Resources

Shared Resources

No resources found.

Shared Collections

This user doesn't have any public lists.