EVBN's public profile

UsernameEVBN

EVBN là Mạng lưới kinh doanh EU-Việt Nam. Đây là một dự án được đồng tài trợ bưởi Liên Minh Châu Âu và được thành lập vào cuối năm 2013. Mục địch cốt lõi của EVBN là hỗ trợ các công ty Châu Âu, Đặc biệt là các công ty Châu Âu vừa và nhỏ để phát triển kinh doanh tại Việt Nam.
15th floor, The Landmark, 5B Ton Duc Thang, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel.: +84 (0)8 3823 9515, Fax: +84 (0)8 3823 9514
Email: evbn.contact@gmail.com
https://evbn.org/
https://www.youtube.com/channel/UC4OpXut5ZNkqvyWdhPtT1Gw/about
https://www.facebook.com/pg/evbnvn/about/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/in/h%E1%BA%A3o-v%C5%A9-83a3a7172/
https://twitter.com/00742479160
https://www.instagram.com/evbnvn/
https://www.reddit.com/user/evbn
https://github.com/EVBN
https://medium.com/@evbn
https://issuu.com/evbn
https://evbnvn.wixsite.com/evbn
http://evbnvn.blogspot.com
https://catchthemes.com/support-forum/users/EVBN/
https://marketplace.whmcs.com/user/evbn9628
https://www.strikingly.com/s/sites/13495521/edit#46318
https://codepen.io/evbn88
https://evbn.hatenablog.com/
https://about.me/evbn
https://gumroad.com/evbn
https://evbnvn.tumblr.com/
https://www.usgbc.org/people/evbn-vn/0011382169
https://fliphtml5.com/homepage/jkzze
https://www.popsugar.com/profile/evbn
https://themepalace.com/users/evbn/
https://www.threadless.com/@evbn/activity
https://cfsa-pmw.warwick.ac.uk/evbn
https://www.turnkeylinux.org/user/1205734
https://comicvine.gamespot.com/profile/evbn/about-me/
https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=224815
https://thimpress.com/forums/users/evbn/
https://devpost.com/evbn
https://forum.acronis.com/it/user/325102
https://buddypress.org/members/evbn/profile/
https://bbpress.org/forums/profile/evbn/
https://www.instapaper.com/u
https://slo-tech.com/profili/122122/?mesto=0
https://www.gaiaonline.com/profiles/evbn/44722428/?_gaia_t_=718
https://evbn.doodlekit.com/#
https://ello.co/evbn
https://app.site123.com/?w=3505799
https://works.bepress.com/evbn-vn/
https://pubhtml5.com/homepage/exoj
https://buzzon.khaleejtimes.com/author/evbn/
http://www.webestools.com/profile-202867.html
https://evbn.page.tl/
https://www.flickr.com/people/188269112@N05/
https://www.inprnt.com/profile/evbn/
http://www.supportduweb.com/profile-92694.html
https://www.intensedebate.com/people/evbnvn
http://www.authorstream.com/evbn/
http://www.folkd.com/user/EVBNvn
https://linkhay.com/u/evbn
https://www.deviantart.com/evbnvn
https://git.qt.io/evbn
https://500px.com/evbn
https://www.mixcloud.com/EVBN/
https://sketchfab.com/evbn
https://www.producthunt.com/@evbn
https://hubpages.com/@evbnvn
https://speakerdeck.com/evbn
https://www.dafont.com/profile.php?user=1242094
http://www.wikidot.com/user:info/evbn
https://qiita.com/evbn
https://www.magcloud.com/user/evbn
https://content.thriveglobal.com/wp-admin/
https://glitch.com/@evbn
https://coolors.co/u/evbn
https://www.pearltrees.com/evbn/evbn/id31822425
https://id.pr-cy.ru/user/profile/evbn/#/profile
https://www.bonanza.com/users/43869816/profile

Resources

Shared Resources

No resources found.

Shared Collections

This user doesn't have any public lists.