Ressurser

Aktivitetene her er inndelt i fysiske aktiviteter som kan brukes i gymtimene, og rene vitenskaps-/forskeraktiviteter som kan brukes Matematikk, Naturfag eller Mat og ernærings timene.

Disse fysiske aktivitetene, som er illustrert i Mission Handouts (utskriftsbare oppgaver og aktiviteter), bruker de samme kroppsdelene / systemene som astronautene bruker i trening og på oppdrag i rommet. Aktivitetene kan brukes individuelt av elevene eller demonstreres av læreren for elevene.

Elever som deltar i Mission X - Tren som en astronaut, vil forstå mer om hvordan fysisk aktivitet og ernæring påvirker menneskekroppen ved å utføre et sett med praktiske utforskninger. Disse faglige MNT aktivitetene, basert på de nasjonale læreplanene, vil utfordre elevene til å undersøke og oppdage mer om fysisk aktivitet og ernæring.

Klikk på språk-linken under hver aktivitet for å finne aktivitetene på ditt språk.

Mission Journal Student Logbook (for students)

Training Tracker Classroom Poster (print on size A0)

26.2 with Tim

Agility Astro-Course

Building an Astronaut's Core

Do a Spacewalk

Crew Assembly

Energy of an Astronaut

Planet you go, Gravity you find

The Speed of Light

Let's Climb a Martian Mountain

Jump for the Moon

A Microbial Box

Peake Lift Off

Bionic Hand

Reduced Gravity, Low Fat

Welcome Guide (for teachers)

Training Tracker Printable Badges

What's in your Petri?

Base Station Walkback

Explore and Discover

Taste in Space

Crew Strength Training

Get on your Space Cycle

Mission Control

Hydration Station

Space Rock-n-roll

Living Bones, Strong Bones

What's Your Space Height

Touchdown Charlie

Robotic Arm