Αποστολή Χ: εκπαιδεύσου σαν αστροναύτης!

Η Aποστολή Χ είναι μία διεθνής εκπαιδευτική δραστηριότητα που επικεντρώνεται στην καλή φυσική κατάσταση και στη διατροφή, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να προπονηθούν όπως ένας αστροναύτης.

Στους μαθητές προσφέρεται η δυνατότητα να εφαρμόσουν επιστημονική σκέψη και ομαδική εργασία ενώ ταυτόχρονα να συμμετέχουν σε πρακτική κατάρτιση που στοχεύει στην ενδυνάμωση, την αντοχή, τον συντονισμό, την ισορροπία και την αντίληψη του χώρου. Πολλά από τα μαθήματα και τις δραστηριότητες σχετίζονται τη διδακτέα ύλη για επιστήμονικά μαθήματα και είναι επικεντρωμένες στην υγεία και στη διατροφή.

Πώς να εμπλακείτε

Paolo Nespoli, welcomes participants to Mission X 2018 from the International Space Station!