Materiály

Aktivity zahrnují badatelské aktivity, které můžete zapojit do běžných hodin a také cvičení, která se velmi dobře hodí do tělocviku.

Cvičení, popsaná v materiálech, zaměstnávají stejné skupiny svalů, které posilují i astronauti při pobytu ve vesmíru. Cviky mohou žáci provádět samostatně nebo pod vedením učitele.

Žáci zapojení do Mise X: Trénuj jako astronaut, díky souboru STEM hands-on úkolů, zjistí, jak fyzická aktivita a strava ovlivňují lidské tělo. Všechny aktivity mají návaznost na Rámcový Vzdělávací Program.

Klikni na odkaz níže pro stažení aktivit ve zvoleném jazyce.

26.2 with Tim

A Microbial Box

Peake Lift Off

Bionic Hand

What's in your Petri?

What's Your Space Height

Touchdown Charlie

Robotic Arm