Hur ni anmäler er

Det är många länder som deltar i Mission X. Klicka på Sverige i kartan nedan så får ni veta var ni anmäler er till Mission X 2021.

När du klickar på en flagga eller länk som tar dig till en tredje parts webbplats, ta dig tid att bekanta dig med deras villkor och sekretessmeddelande innan du delar din information.

Vem kan delta?                                Vem är min nationella arrangör?

Nationella arrangörer och associerade organisationer

Norwegian Centre for Space related Education, Nordic ESERO

 

Vem kan delta?

• Mission X är utformat för studenter i åldern 8-12 år, men öppet för alla åldrar.

• Utmaningen är öppen över hela världen. Nationella arrangörer hjälper till att hantera utmaningen i vart och ett av våra deltagande länder.

• Lag måste ledas av en pedagog eller en förälder.


Är ditt land inte listat?

Om ditt land inte finns i listan över deltagande länder kan du ändå delta i utmaningen genom att registrera dig via Storbritanniens registreringsformulär.

Alla anmälda? Börja förbereda dig för att köra Mission X i ditt klassrum: