Hur ni anmäler er

Årets Mission X walk to the Moon -utmaning har nu avslutats, tack till alla lag som deltog och hjälpte Luna och Leo att nå månen! Registreringar för utmaningen 2022 kommer att öppnas den 17 september 2021.

När du klickar på en flagga eller länk som tar dig till en tredje parts webbplats, ta dig tid att bekanta dig med deras villkor och sekretessmeddelande innan du delar din information.

Vem kan delta?                                Vem är min nationella arrangör?

Nationella arrangörer och associerade organisationer

Norwegian Centre for Space related Education, Nordic ESERO

 

Vem kan delta?

• Mission X är utformat för studenter i åldern 8-12 år, men öppet för alla åldrar.

• Utmaningen är öppen över hela världen. Nationella arrangörer hjälper till att hantera utmaningen i vart och ett av våra deltagande länder.

• Lag måste ledas av en pedagog eller en förälder.


Är ditt land inte listat?

Om ditt land inte finns i listan över deltagande länder kan du ändå delta i utmaningen genom att registrera dig via Storbritanniens registreringsformulär.

Alla anmälda? Börja förbereda dig för att köra Mission X i ditt klassrum: