Πηγές

Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές διερευνήσεις σχεδιασμένες για μαθήματα Φυσικής καθώς και για αποστολές του τύπου "εκπαιδεύσου όπως ένας αστροναύτης", σχεδιασμένες για μαθήματα φυσικής αγωγής.

Οι φυσικές δραστηριότητες χρησιμοποιούν τα ίδια μέρη του σώματος/συστήματα όπως κάνουν και οι αστροναύτες κατά την εκπαίδευσή τους και στις αποστολές στο διάστημα. Οι δραστηριότητες μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε από τους μαθητές ατομικά είτε από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές τους.

Οι μαθητές που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του “MissionX: Εκπαιδεύσου όπως ένας Αστροναύτης”, με τη διεξαγωγή μιας σειράς πρακτικών εξερευνήσεων, θα καταλάβουν περισσότερα για το πώς η σωματική δραστηριότητα και διατροφή επηρεάζουν το ανθρώπινο σώμα. Αυτές οι δραστηριότητες φυσικής, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών, δηλαδή δραστηριότητες STEM, θα προκαλέσουν τους μαθητές να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν περισσότερα για τη σωματική δραστηριότητα και διατροφή.

Κάντε κλικ στις επιλογές γλώσσας κάτω από κάθε δραστηριότητα, για να επιλέξετε τις δραστηριότητες στη γλώσσα σας

26.2 with Tim

A Microbial Box

Peake Lift Off

Bionic Hand

What's in your Petri?

What's Your Space Height

Touchdown Charlie

Robotic Arm